ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελατε σε επαφη μαζι μας
Το Cosmétique Active Academy είναι ένας χώρος αποκλειστικά για φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου. Γίνε μέλος και απόλαυσε μοναδικά προνόμια!

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος «Cosmetique Academy» (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που έχουν θεσπιστεί από την εταιρεία «L’ OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία (Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, ΤΚ 14234, Αττική, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 094026261, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000268001000 και με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου (+30) 210 6188400, φαξ (+30) 210 6188435, e-mail   (στο εξής καλούμενη «L’ Oreal»).

H L’ Oreal έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή Πλατφόρμα που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/ (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»), την οποία (Πλατφόρμα) θέτει στη διάθεση των εγγεγραμμένων Μελών της για την επιβράβευσή τους. Ειδικότερα οι εγγεγραμμένοι χρήστες - Μέλη μπορούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, να συλλέξουν πόντους κερδίζοντας δώρα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν, μέσω του προγράμματος επιβράβευσης που παρέχει η L’ Oreal.

Οι ακόλουθοι Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η L’ Oreal παρέχει το πρόγραμμα επιβράβευσης στους εγγεγραμμένους χρήστες του διαδικτυακού τόπου http://cosmetiqueactive.gr/. Οι ίδιοι Όροι καθορίζουν και την πλοήγηση του δικτυακού τόπου και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν χωρίς εγγραφή Μέλους (π.χ. υπηρεσίες ενημέρωσης, διαφήμισης, αποστολής newsletter κ.λπ.) και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ της L’ Oreal και των επισκεπτών εγγεγραμμένων ή μη Μελών αναφορικά με την υπηρεσία επιβράβευσης και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τη L’ Oreal μέσω του δικτυακού τόπου.

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: Πρόγραμμα: το πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω του οποίου τα Μέλη της που εγγράφονται στην πλατφόρμα συλλέγουν Πόντους με σκοπό να κερδίσουν δώρα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Μέλος: το ενδιαφερόμενο ενήλικο φυσικό πρόσωπο που είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός ή υπάλληλος φαρμακείου, χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/ και εγγράφεται στην Πλατφόρμα, όπως αυτή αναγράφεται στους παρόντες όρους, τους οποίους και έχει αποδεχτεί, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Υπαγόμενη Δραστηριότητα: Η δραστηριότητα του Μέλους στον διαδικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα Συλλογής Πόντων και ο οποίος είναι αναρτημένος ……..

Πόντοι: Το όφελος που αποκομίζει το Μέλος, από τη διενέργεια μίας υπαγόμενης δραστηριότητας. Στους Πόντους συμπεριλαμβάνονται και παράσημα.

Λογαριασμός Πόντων: Ο Λογαριασμός παρακολούθησης των πόντων που θα αναγράφεται στο προφίλ κάθε Μέλους και για τους οποίους θα λαμβάνει ειδοποιήσεις κάθε φορά που κερδίζει πόντους και για τον αριθμό αυτών.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι εθελοντική και διαθέσιμη σε όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, με έγκυρη διεύθυνση Ελλάδας και απασχολούνται επαγγελματικά ως φαρμακοποιοί ή υπάλληλοι φαρμακείων.

Κάθε χρήστης του ιστοτόπου δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν.

Με την πρόσβαση, πλοήγηση στο δικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/ και την εγγραφή στην πλατφόρμα αυτού των χρηστών του διαδικτυακού τόπου βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή εκ μέρους τους των παρόντων Όρων και αναγνωρίζουν ότι δεσμεύονται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή τους σε αυτόν. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, ο χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβαίνει σε περαιτέρω χρήση του.

Η L’ Oreal δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος των παρόντων Όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/. Τα Μέλη θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων, κατά την είσοδό τους στο δικτυακό τόπο, οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών του από τα ως

άνω πρόσωπα θα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων εκ μέρους τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Μέλος δε συμφωνεί με τις αναρτημένες τροποποιήσεις, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου http://cosmetiqueactive.gr/, δύναται δε κάθε διαφωνούν Μέλος να ζητήσει τη διαγραφή του Λογαριασμού του ή του e-mail του από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της L’ Oreal στο δικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/, τα Μέλη συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και άλλου Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στη L’ Oreal για τις ενέργειες/παραλήψεις των προσώπων αυτών.

 

Εγγραφή Μέλους

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου http://cosmetiqueactive.gr/ μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα κάνοντας σύνδεση εάν είναι εγγεγραμμένος ήδη ή κάνοντας εγγραφή Μέλους.

Για την είσοδο του Μέλους στην πλατφόρμα απαιτείται η εισαγωγή του e-mail και του κωδικού του. Για την πρώτη εγγραφή Μέλους απαιτείται να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: όνομα, επώνυμο, επωνυμία φαρμακείου,  e-mail, password και επαλήθευσή του. Μετά την εγγραφή του, το Μέλος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή υπενθύμιση κωδικού. Εισάγοντας το e-mail του λαμβάνει newsletter με link που οδηγεί σε σελίδα που του ζητά να αλλάξει τον κωδικό του.

 

Συλλογή Πόντων

Πίνακας Συλλογής Πόντων είναι αναρτημένος στην ενότητα «Τι κερδίζω».

Κάθε φορά που το Μέλος επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/ και ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό (φωτογραφίες, κείμενα) και όταν συμμετέχει σε αυτόν (κάνει σχόλια, post, likes σε posts ή σεμινάρια, απαντά σε quiz, ανεβάζει τη φωτογραφία του, αλλάζει τα στοιχεία του προφίλ του), κερδίζει πόντους. Ενδεικτικά το Μέλος κερδίζει πόντους από τις παρακάτω ενέργειες (actions): posts, likes που κάνει ή του κάνουν, video views, post picked from admin to show on top (highlighted post), παρακολούθηση σεμιναρίου, like σεμιναρίου, video view σεμιναρίου, συμπλήρωση quiz, login/registration, profile completion.

Η L’ Oreal έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τον Πίνακα Συλλογής Πόντων μερικώς ή ολικώς ή ακόμα να διαγράψει ή να προσθέσει υπαγόμενες συναλλαγές ή δραστηριότητες. Οποιαδήποτε αλλαγή του Πίνακα Συλλογής Πόντων γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του Μέλους και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του.

H επεξήγηση των πόντων που συλλέγονται από την εκάστοτε δραστηριότητα είναι αναρτημένη στη σελίδα του site «Τι κερδίζω».

Επίσης το Μέλος μπορεί από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα να λάβει και κάποια παράσημα που έχουν καθοριστεί. Τα παράσημα και η επεξήγησή τους φαίνεται στη σελίδα «Τι κερδίζω». Ο ακριβής μηχανισμός που αποδίδεται σε κάθε παράσημο δεν γνωστοποιείται στο χρήστη και μπορεί να αλλάξει κατά την ελεύθερη κρίση και χωρίς προειδοποίηση από τη L’ Oreal. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο http://www.cosmetiqueactive.gr/acp/arhiki/ti-kerdizo

Η L’ Oreal τηρεί έναν μόνο Λογαριασμό Πόντων ανά Μέλος για την παρακολούθηση των Πόντων που συλλέγονται.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί πόντοι σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η L’ Oreal έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του.

Οι Πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

Επιβράβευση από τη συλλογή Πόντων

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος τα Μέλη θα κερδίζουν: 3 νικητές δώρα συνολικής αξίας χιλίων Ευρώ (1000,00€), ο 1ος στην κατάταξη δώρα αξίας πεντακοσίων Ευρώ (500,00€), ο 2ος δώρα αξίας τριακοσίων Ευρώ (300,00€) και ο 3ος δώρα αξίας διακοσίων Ευρώ (200,00€). Ανάλογα με την κατάταξη των χρηστών η L’ Oreal μπορεί να αποδώσει δώρα στο τέλος κάθε κύκλου. Ο κάθε κύκλος, ήτοι η χρονική διάρκεια συλλογής των Πόντων από τα Μέλη θα ορίζεται από τη L’ Oreal και θα ανακοινώνεται κάθε 2 ½ μήνες. Η αξία των δώρων αναγράφεται στη σελίδα «Τι κερδίζω», αλλά η L’Oreal μπορεί να αποφασίσει εκ νέου τι θα αποδοθεί και σε τι αριθμό νικητών.

Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος από τη L’ Oreal.

Κάθε Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται από τη L’ Oreal για τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες συλλογής των Πόντων και επιβράβευσης για αυτούς, μέσω e-mails στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του.

 

 

Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος

Η L’ Oreal διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της διαδικτυακού τόπου http://cosmetiqueactive.gr/ ή/και με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της L’ Oreal, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια συλλογής Πόντων μετά από οιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος από το Μέλος.

Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα http://cosmetiqueactive.gr/ για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων του Προγράμματος.

Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων.

Η L’ Oreal διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά τα Μέλη οποτεδήποτε, μέσω της ιστοσελίδας http://cosmetiqueactive.gr/ ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο.

Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης ισχύος και διάρκειας (εάν υφίσταται), ανακοινώνεται στα Μέλη του Προγράμματος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κρίνει η L’ Oreal.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στη L’ Oreal και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της L’ Oreal, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προελεύσεώς τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

 

Συμπεριφορά χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου http://cosmetiqueactive.gr/ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στη L’ Oreal. Σε περίπτωση που η L’ Oreal εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου τη L’ Oreal.

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να οδηγηθούν μέσω του http://cosmetiqueactive.gr/ σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η L’ Oreal δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της L’ Oreal, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η L’ Oreal χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/ να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η L’ Oreal δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η L’ Oreal ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.

 

Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της L’ Oreal.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η L’ Oreal έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η L’ Oreal διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία και τα επεξεργάζεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτιώσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στη L’ Oreal, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από τη L’ Oreal ή και από συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή συνεργάτες της στα πλαίσια της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου http://cosmetiqueactive.gr/.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Η L’ Oreal δεν ευθύνεται για τους όρους διαχειρίσεως και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα προσβάσεως και αντιρρήσεως σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Ειδικότερα, το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:

Η εγγραφή και συμμετοχή του Μέλους στο Πρόγραμμα απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί το Μέλος κατά την εγγραφή του ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Το εν λόγω αρχείο θα τηρείται από τη L’ Oreal και στις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για σκοπούς υποστήριξης, προώθησης, εκτέλεσης και λειτουργίας του Προγράμματος.

Η L’ Oreal φέρει την ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της σχετικά με την κατά το Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, απαιτούμενη προστασία των εν λόγω προσωπικών του δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται και οι συσσωρευμένοι πόντοι που έχει συγκεντρώσει το Μέλος από τη χρήση του Προγράμματος.

Η L’ Oreal διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του Προγράμματος και με κανένα τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος ή από τον νόμο.

Η L’ Oreal ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία των Μελών για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/ διαφημιστικού υλικού αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα. Επίσης η L’ Oreal ενδέχεται να δώσει σε τρίτα πρόσωπα συνεργαζόμενα με αυτήν για την υλοποίηση  του Προγράμματος δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την προώθηση από τα τρίτα συνεργαζόμενα αυτά πρόσωπα προϊόντων/υπηρεσιών τους τα οποία θα σχετίζονται με το Πρόγραμμα.

Κάθε Μέλος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της L’ Oreal και να ασκήσει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία της χώρας. Επίσης κάθε Μέλος που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για το Πρόγραμμα και τα προϊόντα/υπηρεσίες της L’ Oreal ή τρίτων συνεργαζόμενων μαζί της σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (direct mail) μπορεί να το δηλώσει οποτεδήποτε καλώντας στο τμήμα Ανάπτυξης της L’ Oreal Cosmetique Active, στο 2106188432

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και επέχει θέση συγκατάθεσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτ. ια’ του Ν.2472/1997 για την προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Πολιτική για Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνεται γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.

Στον διαδικτυακό τόπο http://cosmetiqueactive.gr/ χρησιμοποιούνται «cookies» για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Κυρίως χρησιμοποιούνται «cookies», τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των προσφερόμενων στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσιών, καθώς και «cookies» που αφορούν στην στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου 

(π.χ. πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο, πόσοι επιστρέφουν, πόσο συχνά και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους κ.λπ.).

Τα προγράμματα περιηγήσεως (web browser) στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα «cookies». Επομένως, εάν ο χρήστης θέλει να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των «cookies» είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies» σε καμία περίπτωση, πρέπει να ανατρέξει στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί.

Επισημαίνεται, ότι η μη αποδοχή της χρήσης «cookies» δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την L’ Oreal ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι Πόντοι συλλέγονται, τηρούνται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση, ανταλλαγή ή μεταφορά Πόντων ρητά απαγορεύεται.

Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε εκ των Όρων του Προγράμματος, η L’ Oreal δικαιούται να αποκλείσει άμεσα το Μέλος από οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική προσφορά του Προγράμματος, να αναστέλλει ή/και να καταργεί τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, καθώς και να ακυρώνει όλους τους Πόντους που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Η παρούσα σύμβαση χρήσεως διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.